Årets Almedalen mer jämställt än någonsin

Almedalen 2014 För drygt 1,5 år sedan lanserade vi uppropet TackaNej, en uppmaning att som man tacka nej till medverkan i helmanliga paneler. Både initiativet och ett ökat fokus på frågan från andra profilerade aktörer verkar ha gett effekt. En färsk mätning presenterad i Almedalsbrevet från Intellecta Corporate visar att 48 procent av paneldeltagarna under Almedalsveckan 2015 är kvinnor, en ökning från förra året då samma siffra var 45 procent. Det närmar sig alltså 50 procent, och med samma ökningstakt är vi där nästa år.

– Almedalsveckan utgör centrum för samhällsdebatten och är en av Sveriges mest välbevakade händelser. Därför är det extra roligt att så många arrangörer tagit till sig av budskapet om att kompetensen finns hos både kvinnor och män, säger Thomas Frostberg, initiativtagare till TackaNej tillsammans med Marcin de Kaminski och Fredrik Wass.

Grafik: Andel kvinnor och män i Almedalen

(Grafik från Almedalsbrevet)

Även om den totala fördelningen är jämn så fördelar sig kvinnor och män olika beroende på branscher och ämnen. Paneler inom kategorin byggande eller energi domineras till exempel fortfarande av män och på samma sätt har paneler om kvinnligt kodade ämnen som jämställdhet och barn/ungdom fler kvinnor.

Rättviseförmedlingens ordförande Seher Yilmaz pekar på behovet av att fortsätta analysera vilka som får ta plats.

– Det går åt rätt håll, vilket givetvis är bra. Men det är viktigt att se att siffrorna inte säger något om hur jämställda panelerna faktiskt är. Vad vi ser nu är en god könsbalans. Nästa steg är att titta på vem som tar mest plats i panelerna, vilka som får tala om vilka frågor samt att också börja titta på fler aspekter av mångfald, exempelvis hur många med utländsk bakgrund vi ser på scen, säger Seher Yilmaz.

Sedan TackaNej lanserades har hundratals personer valt att skriva under uppropet på tackanej.se. En av världens mäktigaste kvinnor, Melina Gates, har även uttryckt sig positivt kring initiativet. “Great to see men in Scandinavia saying “no thanks” to panel discussions without women” skrev hon den 21 mars 2014.

Men allt blir inte bättre

Även om utvecklingen för Almedalsveckan är positiv pekar andra mätningar på att vi är långt ifrån klara med den jämställda representationen, i alla fall när det gäller näringslivet. Här visar färsk statistik från Allbrightrapporten att majoriteten av börsbolagen försämrat sin jämställdhet senaste åren. Färre kvinnor sitter på vd-poster och 79 börsbolag har noll kvinnor i ledningsgruppen. Vi som startade TackaNej möter fortfarande åsikter som pekar på behovet av att informera och tipsa om varför en enkönad panel är sämre ur många aspekter. Här är våra bästa tips.

Så skapar du en jämställd paneldebatt

  1. Erkänn problemet, det vill säga att risken finns att panelen eller seminarieprogrammet riskerar att få slagsida mot män (i de allra flesta sammanhang i alla fall) om du inte arbetar aktivt från början med att skapa mångfald på scen. Det vill säga: Vänta inte till sist med att tillfråga kvinnor, utan börja istället med dem. Männen brukar som bekant dyka upp ändå. Och se till att de personer som sätter samman panelen eller konferensen är medvetna om problemet.
  2. Dina sämsta ursäkter kan bli ditt bästa verktyg till förändring. Ta dina tre främsta (bort)förklaringar till varför det inte är mer jämställt på scen och fundera på vad du behöver göra för att slippa upprepa dessa ursäkter i framtiden. Om en vanlig ursäkt till exempel är att det inte finns några framträdande och erfarna kvinnor på det område som ska diskuteras, fundera då på hur du definierat erfarenhet. Är det verkligen nödvändigt att ha varit vd för att kunna tillföra något i en debatt eller kan andra personer i en ledningsgrupp bidra med nya perspektiv? Finns det andra närliggande kompetenser som kan ge oväntade perspektiv?
  3. Nöj dig inte med att ha jämn fördelning av män och kvinnor på scen, utan försäkra dig också om att de får ungefär lika mycket tid i rampljuset. Det händer fortfarande allt för ofta att män är huvudtalare och kvinnor får kommentera deras anförande i en efterföljande panel.

Besök även Rättviseförmedlingen.se och ta del av listor med kompetenta experter inom olika områden.