Gå med i uppropet

Så här gör du för att gå med
Du delar vår tanke om vikten av jämställdhet och vår strategi, det vill säga principen att inte delta i helmanliga paneler. Därefter hänvisar du till den principen eller den här hemsidan när du ställs inför en inbjudan till ett event utan någon kvinna på scen. Vill du stå med på hemsidan (inget krav),
maila följande information till anmalan@tackanej.se:

  • Namn
  • Titel
  • Företag/organisation
  • Twitternamn/Hemsida

Du kan också hjälpa till att sprida kampanjen genom att tagga goda föredömen, skräckexempel eller allmänt glada tillrop och tagga dem #tackanej.

 

Exempel på mailkonversation på temat #TackaNej

Bild från Instagram.com/bisonblog.