Hjälp målaren med förarbetet och spara pengar på köpet

Det kostar pengar att anlita en målare, men det finns metoder för att minska kostnaderna. Ett av de effektivaste sätten är att förbereda arbetet själv. Detta kan innebära allt från att rengöra ytor till att tejpa kanter.

Genom att göra detta kan du spara både tid och pengar, och samtidigt får du en djupare förståelse för processen och det förväntade resultatet. Denna artikel kommer att ge dig konkreta råd och tips om hur du kan underlätta målarens arbete – oavsett om det gäller en målare Bromma eller någon annanstans. Målet med artikeln är helt enkelt att underlätta både för dig och för den målare som du väljer att anlita.

Röj och städa området

För att underlätta målarens arbete samt spara tid och pengar, bör det första steget vara att röja och städa området som ska målas. Detta innebär att alla möbler och andra föremål som kan flyttas bör tas bort från rummet. Om det finns stora möbler som är svåra att flytta bör du se till att de är ordentligt täckta för att skydda dem från färgstänk.

Du ska också ta bort damm och smuts från golvet och andra ytor när du städar området. Detta är viktigt eftersom damm och smuts kan fastna i färgen och påverka slutresultatet. Använd en dammsugare och en fuktig trasa för att rengöra ytor noggrant.

Rengör ytor som ska målas

En av de mest betydelsefulla uppgifterna du kan utföra i förberedelse för en målning är att rengöra de ytor som ska målas. Damm, smuts och fett kan alla påverka hur väl färgen fäster på ytan, vilket i sin tur kan påverka slutresultatet. Därför är det viktigt att du tar dig tiden att noggrant rengöra alla ytor som ska målas innan målaren kommer.

Använd en fuktig trasa eller svamp för att torka av ytan och se till att den är fri från damm och smuts. Om en yta som tidigare har målats ska målas om, är det också viktigt att ta bort löst sittande färg. Detta kan du göra med hjälp av en skrapa eller en stålborste. Var dock försiktig så att du inte skadar ytan under.

Slipa ner ojämna ytor

Att slipa ner ojämna ytor utgör ett annat viktigt steg i förarbetet inför målningen. Detta bidrar till ett jämnare och bättre slutresultat.

Ett sandpapper med medelkornighet (80-120 korn per tum) är vanligtvis tillräckligt för de flesta hemmaprojekt. Om ytan är mycket ojämn kan du behöva börja med ett grövre sandpapper och sedan gå över till ett finare för att släta ut ytan.

När du slipar bör sandpapperet alltid röras i en cirkulär rörelse. Detta hjälper till att ta bort eventuella ojämnheter utan att skapa nya. Se till att du inte trycker för hårt, eftersom detta kan skapa skåror och ojämnheter i ytan.

Efter att du har slipat ytan, använd en fuktig trasa för att torka bort allt damm. Detta är viktigt eftersom damm som sagt kan hindra färgen från att fästa ordentligt.

Skruva loss och ta bort saker från väggarna

Slutligen är det även bra att lossa och ta bort alla objekt som är fästa på väggarna. Detta inkluderar saker som tavlor, hyllor, speglar, krokar och eventuella fästen för TV-apparater. Genom att göra detta underlättar du målarens arbete avsevärt och sparar tid som annars skulle ha gått åt till att flytta på och skydda dessa föremål.

Det är viktigt att vara noggrann när du tar bort saker från väggarna. Se till att du har rätt verktyg till hands och var försiktig så att du inte skadar väggen i processen. När du har tagit bort alla föremål från väggarna är det en bra idé att märka upp dem och notera var de hängde. Detta gör det lättare att hänga upp dem igen när målningen är klar.